• project

Optimalisatie trainingsportaal

“Het combineren van content en customer data in een customer data platform geeft ons meer inzicht, en biedt de eindgebruiker een betere user experience.”

De organisatie

NATO Special Operations Headquarters (NSHQ) biedt strategisch advies aan de NAVO met betrekking tot de Special Operations Forces (SOF), en coördineert de ontwikkeling van SOF-capaciteit en interoperabiliteit voor bondgenoten en partners.

De vraag

Om partners en cursisten te informeren over het trainingsaanbod wordt gebruik gemaakt van een trainingsportaal. Middels dit portaal kunnen cursisten zich ook voorbereiden op trainingen waarvoor ze zijn aangemeld. Op jaarbasis worden ruim 2.500 cursisten gefaciliteerd.

NSHQ had de behoefte dit trainingsportaal te optimaliseren en te moderniseren, en stappen te zetten in de richting van een Customer Data Platform (CDP). Daarvoor wilde men content en customer data samenbrengen in één en hetzelfde platform. Daarnaast diende een aantal uitgangspunten van de GDPR geïmplementeerd te worden.

De aanpak

In overleg met NSHQ is ervoor gekozen om het bestaande content managementsysteem te optimaliseren middels de inzet van een Customer Data Platform (CDP). Hierdoor wordt het mogelijk om content gerichter aan te bieden aan partners en cursisten.

We Are Orange hanteert de volgende aanpak bij de implementatie van een Customer Data Platform:

  • Stap 1 – SEE: We zijn in samenspraak met systeemverantwoordelijken, eindgebruikers en infrastructurele capaciteit gaan beoordelen welke strategische en technologische aanpassingen noodzakelijk, mogelijk en gewenst zouden zijn. We zijn daarbij letterlijk naast de eindgebruikers gaan zitten om mee te kunnen kijken in de dagelijkse praktijk. Gedragspatronen zijn daarbij gemeten en geanalyseerd.
  • Stap 2 – THINK: Op basis van de uitkomsten van de SEE-fase zijn oplossingen bedacht om gebruiksgemak te verhogen en werkplezier te verbeteren. Additionele functionaliteiten zijn gedefinieerd op basis van de gebruikerservaringen. Op basis van de analyse van gedragspatronen is gekeken hoe de usability van het platform verbeterd kan worden. Ook is er een performance verbetertraject opgesteld, met daarin zowel infrastructurele als programmeer technische aandachtspunten. Dit alles is samengevat in een projectplan, op basis van fixed price en fixed delivery date.
  • Stap 3 – DO: De DO-fase heeft bestaan uit het uitvoeren van het projectplan. Daarbij zijn zowel de     infrastructurele aspecten als programma-code aspecten aangepakt. Ook is aanvullende   functionaliteit toegevoegd in het kader van de GDPR. Persoonsgegevens worden voortaan encrypted opgeslagen in de database, en de beheerder beschikt over functionaliteit om persoonsgegevens in de database te wissen met inachtneming van bewaartermijnen van specifieke persoonsgegevens.
  • Stap 4 – CARE: We Are Orange is na de eerste oplevering nog steeds betrokken bij de doorontwikkeling van het project. We creëren doorlopend awareness bij de verschillende stakeholders over toekomstige scenario’s voor de inzet van het Customer Data Platform.

Het resultaat

De door We Are Orange uitgevoerde optimalisatie zorgt ervoor dat het portaal beter aansluit bij de dagelijkse werkzaamheden van de instructeurs. Werkprocessen zijn verder geoptimaliseerd. Data vanuit verschillende bronnen is verder geïntegreerd in een centraal dashboard met verbeterde stuurinformatie.

“Dankzij een directe, eerlijke en echte aanpak hebben we het vertrouwen kunnen winnen van zowel de verantwoordelijken alsook de eindgebruikers. Hierdoor hebben we op korte termijn meetbare stappen kunnen zetten welke het platform klaar maken voor de rol als Customer Data Platform.”

Guust Nieuwenhuis, Managing Partner We Are Orange

Ook geïnteresseerd?

Bent u ook geïnteresseerd in het samenvoegen van online- en offline klantgegevens, of bent u op zoek naar een Customer Data Platform? Neem vrijblijvend contact met ons op, we gaan graag het gesprek met u aan.

hello@weareorange.eu
+32 (0) 497 33 04 91

Bezoek website