• project

Aan de slag met de omgevingswet 2.0

Voor Rijkswaterstaat, Water Verkeer en Leefomgeving (WVL) brachten we het informatielandschap opnieuw in kaart voor de vernieuwing van de internetsite Aan de Slag met de Omgevingswet.

Het programma ‘Aan de Slag met de Omgevingswet’ moet professionals klaarstomen voor de nieuwe wet, waar veel wijzigingen in voorkomen ten opzichte van de huidige omgevingswet. Hier is een website naar ingericht, gelijknamig aan het programma. Rijkswaterstaat vroeg ons onderzoek te doen naar de optimale indeling voor zowel de voorkant van de site (dat wat de gebruiker ziet) en de achterkant (de redactieomgeving).

We Are Orange bracht inzicht in de wijze waarop de complexe informatiestructuur die ten grondslag ligt aan de nieuwe Omgevingwet ontsloten kan worden. We hebben daarbij de focus gelegd op de primaire doelgroep: omgevingsprofessionals, zoals overheden en bedrijven die met de omgevingswet te maken hebben.

In samenwerking met verschillende partners vertaalden we de nieuwe informatiearchitectuur naar een inrichting binnen het bestaande Content Management Systeem. De voorkant van de vernieuwde internetsite sluit nu beter aan bij de leefwereld van de bezoeker, zodat deze snel zijn weg vindt en ook tegenkomt wat hij niet zocht, maar wel nuttig is.

Bezoek website